Kalkulator

Upišite glavnicu, kamatnu stopu i rok otplate,
zatim kliknite na tipku "Izračunaj"

Glavnica: kn
Kamatna stopa: %
Rok otplate: godina