Novosti

                                                                           - NAJAVLJUJEMO SUBVENCIONIRANE KREDITE ZA KUPOVINU NEKRETNINE OD POčETKA 2012.GODINE.SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI U AGENCIJI KVART. 

 

 

 

 

          -  NOVINE U PROSTORNOM UREđENJU I GRADNJI

 

  10.8.2011.stupio je na snagu 'Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama '

   Vlasnicima nekretnina najvažniji je članak 22.ovog zakona koji glasi:

'(1) Nezakonito izgrađena zgrada odnosno zemljište na kojem je izgrađena,ne mogu se otuđiti dok se takva zgrada ne ukloni.

'(2) Ugovor sklopljen protivno odredbi stavka 1.ovog članka ne proizvodi pravne učinke i ne može se provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.

  VAŽNO:

  UPIS GRAđEVINA U ZEMLJIŠNE KNJIGE-POZITIVNA ZABILJEŽBA AKTA ZA UPORABU

Novim zakonom je također onemogućeno raspolaganje nakretninama koje nemaju upisanu POZITIVNU ZABILJEŽBU AKTA ZA UPORABU na vlasničkom listu,tj.dok stranka ne dokaže legalnost gradnje gore navedenim aktom nekretninu ne može prodati, darovati niti  založiti.

 

                                                                          Vaš Kvart